Tag archive for ‘xe tang lam bang vo dan ak’
By Tintucz On Sunday, June 2nd, 2013
0 Comments

Chơi xe đạp cổ, thú chơi sống dậy quá khứ

Những chiếc xe đạp được sản xuất từ thời Pháp thuộc và vào thời kì đó, để mua được một chiếc xe đạp đôi khi phải đánh đổi bằng cả một căn nhà mặt ...


Nhật Hàn