Tag archive for ‘xe sh nu 2013’
By Tintucz On Sunday, July 28th, 2013
0 Comments

Người đàn ông hơn 30 năm mang "khuôn mặt quỷ”

Gia đình đã đưa anh đi nhiều nơi để tìm phương pháp điều trị, nhưng phần lớn họ chỉ nhận được những cái lắc đầu. Bệnh khó chữa trị, gia đình lại nghèo khó, ...


Nhật Hàn