Tag archive for ‘vu khi hang nang cua my’
By Tintucz On Thursday, April 4th, 2013
0 Comments

SIPRI 'mổ xẻ' những hợp đồng mua sắm vũ khí của Việt Nam

Ngoài những khách hàng truyền thống là Nga, Urkaine Việt Nam còn mở rộng mua sắm sang các nước phương Tây, bước đầu tiến hành đa dạng nguồn cung vũ khí cho quân đội. Mua ...


Nhật Hàn