Tag archive for ‘vu huu loi tuyen quang kinh doanh gi’
By Tintucz On Friday, August 9th, 2013
0 Comments

Đại gia Tuyên Quang: Làm gì mà lắm tiền thế?

33 tuổi, chưa vợ, giàu “nứt đố đổ vách” là những gì mà người dân Tuyên Quang tự hào khi nhắc về đại gia Vũ Hữu Lợi. Đại gia Vũ Hữu Lợi Sinh ra và lớn ...


Nhật Hàn