Tag archive for ‘trieu vy va co cu co yeu nhau’
By Tintucz On Saturday, June 1st, 2013
0 Comments

Triệu Vy tái ngộ Cổ Cự Cơ

Cặp sao ‘Tân Dòng sông ly biệt’ ôm nhau mừng ngày trùng phùng. Ngày 31/5, Triệu Vy và 4 diễn viên chính Han Geng, Triệu Hựu Đình, Dương Tử San, Giang ...


Nhật Hàn