Tag archive for ‘trien lam hang khong 2013’
By Tintucz On Tuesday, June 18th, 2013
0 Comments

Máy bay “quần thảo” tại Triển lãm hàng không

Triển lãm năm nay thu hút sự tham gia của 2.113 công ty từ 45 quốc gia trên thế giới. Dưới đây là một số hình ảnh máy bay biểu diễn trên không tại Triển lãm hàng không ...


Nhật Hàn