Tag archive for ‘trại chó cảnh ở thái nguyen’
By Tintucz On Monday, May 20th, 2013
0 Comments

Kỳ lạ "xã không chồng" ở Thái Nguyên

Cám cảnh thiếu… đàn ông! Mặc dù cung cấp cho chúng tôi con số 247 phụ nữ không chồng nuôi con một mình trong xã, song bà Phạm Thị Minh, Chủ nhiệm câu lạc bộ Đồng cảm ...


Nhật Hàn