Tag archive for ‘tintuctrieutien’
By Tintucz On Wednesday, May 22nd, 2013
0 Comments

Nghề cào don dưới đáy sông Trà

Sau 5-6 tiếng ngâm mình dưới nước vất vả cào don, người dân Cổ Lũy thu được 200.000 – 300.000 đồng. Nhờ thu nhập cao nên nghề truyền thống này không bị mai một ...


Nhật Hàn