Tag archive for ‘tin tuc nha may nhiet dien mong duong 2’
By Tintucz On Sunday, May 5th, 2013
0 Comments

Sự cố tại dự án nhiệt điện Mông Dương 2

> Sự kiện do Người đưa tin tài trợ Cụ thể, kết cấu thép của khu kho chứa than của nhà máy đã bị sập do gió lốc khi đang trong quá trình lắp đặt dở dang. ...


Nhật Hàn