Tag archive for ‘tin tuc huyen yen dung’
By Tintucz On Wednesday, June 19th, 2013
0 Comments

Học sinh cứu 5 em nhỏ thoát chết đuối

Bơi qua sông để lùa trâu nhưng lúc bơi trở, 5 học sinh bị kiệt sức, chơi vơi giữa dòng. Nghe tiếng kêu cứu, Được (15 tuổi) liền nhảy xuống nước lần lượt cứu được ...


Nhật Hàn