Tag archive for ‘tin tuc cpc moi’
By Tintucz On Saturday, August 10th, 2013
0 Comments

Campuchia hoãn công bố kết quả bầu cử quốc hội

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) chiều qua tuyên bố hoãn việc công bố kết quả tạm thời (dự kiến vào ngày hôm nay) của cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5 đã được ...


Nhật Hàn