Tag archive for ‘tin ngan 3G’
By Tintucz On Tuesday, June 18th, 2013
0 Comments

UBND TP Đà Nẵng không biết việc 60 công chức phục vụ đám tang

Trước đó, có thông tin về việc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng điều động 60 công chức tới tiếp khách, rửa chén phục vụ đám tang một cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam – ...


Nhật Hàn