Tag archive for ‘tin mới nhất về thích giác nhàn’
By Tintucz On Monday, July 1st, 2013
0 Comments

Lê Xuân Khoa – 'Lá rơi trong thành phố' và im lặng trong lời

Tên thật hay biệt danh Demento, anh thích được gọi theo cách nào? Cách nào cũng được. Tôi thích mọi người gọi tôi theo cách mà họ cảm thấy thoải mái và gần gũi ...


Nhật Hàn