Tag archive for ‘sec ngươi và thú giao phối’
By Tintucz On Friday, March 1st, 2013
0 Comments

Sốc với những người “khoái” quan hệ với động vật

Với họ, việc quan hệ khác loại với động vật còn thích thú hơn cả với cùng loài. 1: Quan hệ với lừa Cảnh sát đã bắt Carlos Romero vì có hành vi giao cấu với động ...


Nhật Hàn