Tag archive for ‘ran ong ran ba o hai duong’
By Tintucz On Friday, March 22nd, 2013
0 Comments

Sự thật “ông rắn” hiển linh để chỉ chỗ chôn kho báu

Chuyện “ông rắn” xuất hiện thì bất kỳ ai ở ngôi làng Tân Dĩnh đều biết. Thậm chí, ông còn hiển linh để chỉ dân làng tìm kiếm kho báu đã lâu… Chúng tôi đến ...


Nhật Hàn