Tag archive for ‘nguoi o trong rung 40 nam’
By Tintucz On Friday, March 29th, 2013
0 Comments

Đã tìm được hung thủ đánh chết 5 người trong rừng?

Theo một số lời khai và điều tra ban đầu, thì hung thủ giết 5 người bạn vào rừng tìm trầm có thể là người Việt Trước đó nhóm người của anh  Đỗ Văn Hiền ...


Nhật Hàn