Tag archive for ‘mau sung ngan dep nhat’
By Tintucz On Tuesday, April 9th, 2013
0 Comments

Ngắm nhìn dàn súng mới của Lính thủy đánh bộ Việt Nam

Lính thủy đánh bộ Việt Nam được ưu tiên trang bị nhiều loại vũ khí cá nhân tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay. Cụ thể hóa cho cam kết của lãnh đạo Đảng, Nhà ...


Nhật Hàn