Tag archive for ‘maidamnam’
By Tintucz On Wednesday, May 29th, 2013
0 Comments

Trai bao kể về nỗi “cơ cực” của nghề bán dâm kiếm sống qua ngày

Sau khi hàng loạt các ổ mại dâm nam ở Sài Gòn bị cơ quan công an “phục kích”, xử lý các chợ tình dạng này vẫn “điếc không sợ súng” tiếp tục hoạt động ì xèo. PV ...


Nhật Hàn