Tag archive for ‘lam chan huy bieu dien tren san khau’
By Tintucz On Tuesday, April 9th, 2013
0 Comments

Đang biểu diễn, nghệ sĩ xiếc bị hổ vồ chết thảm trên sân khấu

Việc thuần thú là một công việc hết sức khó khăn, nếu không đoán được tính cách động vật, không biết được chúng sẽ làm gì thì hậu họa thật khó lường. Một ...


Nhật Hàn