Tag archive for ‘la ky chi chong em dau lay chung chong’
By Tintucz On Saturday, June 8th, 2013
0 Comments

Lạ kỳ chị chồng – em dâu lấy chung chồng

Ngôi nhà ấy luôn rộn rã tiếng cười mỗi khi có cỗ bàn, hội họp. Hai bà mẹ chỉ ngồi chuyện trò, mặc các con chia nhau chuẩn bị, người ở dưới bếp, đứa ngoài sân ...


Nhật Hàn