Tag archive for ‘họp bộ chính trị 2013’
By Tintucz On Thursday, May 2nd, 2013
0 Comments

Trung ương Đảng họp bàn quy hoạch Bộ Chính trị nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khoá XI). Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu một số ý ...


Nhật Hàn