Tag archive for ‘hinh zed loi kiem’
By Tintucz On Thursday, August 8th, 2013
0 Comments

Lễ Quốc tang: Không chi quá 800 triệu đồng

Theo Thông tư 74/2013 (có hiệu lực từ ngày 1/8) quy định các khoản chi phí và thực hiện việc cấp, quyết toán ngân sách Nhà nước phục vụ lễ quốc tang, lễ tang cấp Nhà ...


Nhật Hàn