Tag archive for ‘hinh san khau tiec cuoi’
By Tintucz On Monday, September 2nd, 2013
0 Comments

Tháng 9 của bạn

Dương Cưu (21/3-20/4) Trong tuần đầu của tháng 9, Dương Cưu nên giữ khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh. Bạn nên cho họ không gian riêng tư, để họ tự quyết ...


Nhật Hàn