Tag archive for ‘hình ảnh các loài đại bàng’
By Tintucz On Friday, April 26th, 2013
0 Comments

Săn chim 'vua' đại bàng tại Sài Gòn

Nuôi đại bàng lấy oai Có mặt tại nhà anh Tư, một dân chơi chim “vua” đại bàng nổi tiếng tại Sài Gòn, chúng tôi hoa mắt trước hai chú đại bàng hùng dũng có ...


Nhật Hàn