Tag archive for ‘gia dinh diem my 9x’
By Tintucz On Saturday, June 1st, 2013
0 Comments

Thái Trác Nghiên hóa thân kẻ hám tiền

Trong trailer đầu tiên của “The Midas Touch”, Thái Trác Nghiên đã gây ấn tượng bởi hình tượng người quản lý nghệ sĩ hà khắc và tham tiền. Được biết đến ...


Nhật Hàn