Tag archive for ‘gau brown va tho cony’
By Tintucz On Thursday, May 30th, 2013
0 Comments

'Tôi sẽ nhận làm Luật Biểu tình'

 - Thảo luận tổ về chương trình xây dựng luật của Quốc hội năm tới, ông đề xuất sẽ đứng ra nhận soạn Luật Biểu tình, vậy ông đã kịp tìm hiểu quy trình, thủ ...


Nhật Hàn