Tag archive for ‘doi tu ca si’
By Tintucz On Sunday, August 11th, 2013
0 Comments

Điểm danh những 'bà Tưng' của châu Á

Dùng biện pháp mạnh để ngăn chặn mọi sự xuất hiện của Bà Tưng trên sân khấu Việt của Cục nghệ thuật biểu diễn đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của ...

Nhật Hàn