Tag archive for ‘dien thoai tam trung trung tốt nhất 2013’
By Tintucz On Sunday, May 26th, 2013
0 Comments

Vướng vào xe nạn nhân, 2 tên cướp bị bắt

Nghe tiếng truy hô thảng thốt của nạn nhân, người dân xung quanh đã xông đến vây bắt 2 tên cướp khi chúng lồm cồm định bỏ chạy. Bộ đôi rủ nhau lên Đà Lạt ...


Nhật Hàn