Tag archive for ‘dan ong co not ruoi to sau lung’
By Tintucz On Tuesday, April 2nd, 2013
0 Comments

Nốt ruồi của đàn ông mọc ở đâu thì dễ giàu có

1. Nốt ruồi trên mũi Mũi còn gọi là cung Tài Bạch, 1 trong 12 cung trên mặt. Theo nhân tướng học, nếu chóp mũi (Chuẩn Đầu) càng đầy đặn thể hiện nguồn thu nhập ...


Nhật Hàn