Tag archive for ‘clip ba tung nhay gang nam’
By Tintucz On Wednesday, April 3rd, 2013
0 Comments

Clip múa Lân Nhảy GangNam bá đạo

gangnam style đến giờ vẫn còn hot. để tôi xem harlem shake rôi sẽ đi đến đâu ^^j  ...


Nhật Hàn