Tag archive for ‘cau am co chieu cua dai gia viet’
By Tintucz On Friday, May 31st, 2013
0 Comments

Cường đô la: “Cậu ấm cô chiêu” nghèo nhất nhóm ‘con nhà đại gia’

Trong số các “cậu ấm cô chiêu” con nhà đại gia, tài sản hiện tại của Cường Đô la, chiếu theo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, là ít nhất, với 3,65 tỉ ...


Nhật Hàn