Tag archive for ‘bi mat cai chet ly tieu long’
By Tintucz On Monday, June 24th, 2013
0 Comments

Cái chết của Lý Tiểu Long đã được dự đoán trước

Nói đến khả năng võ thuật và điện ảnh của Lý Tiểu Long, người ta chỉ biết thốt lên 2 chữ “kỳ tài”. Tuy nhiên, con người tài hoa đó lại bạc mệnh khi ông ra đi ...


Nhật Hàn