Tag archive for ‘be nhu y giang moi nhat 2013’
By Tintucz On Thursday, May 30th, 2013
0 Comments

Những thần đồng Phật Giáo tại Việt Nam và những sự thật

Những “thần đồng” này học thuộc kinh phật rất nhanh, am hiểu tường tận về Phật giáo với những bài thuyết giảng đạo nổi danh khắp nơi, không chỉ trong nước ...


Nhật Hàn